Zdaniem poszczególnych wydawców koncepcję podręcznika można przynajmniej częściowo zbadać, analizując informacje zawarte w podręcznikach, popularność wśród ich odbiorców, jaką np. cieszą się WSiP podręczniki, czy może zachęcające do ich zdobycia hasła reklamowe.

Jakie znaczenie ma cena podręcznika?

Pierwszym i bardzo ważnym kryterium dla danego wydawcy (trudno się dziwić) może być rachunek ekonomiczny, mierzony liczbą sprzedanych książek. Produkcja podręcznika musi być poprzedzona ogólnymi trendami rynkowymi i wynikać z życzeń klientów, którymi w takich przypadkach są uczniowie i ich poszczególni rodzice, ale o wyborze publikacji, a więc i sprzedaży, decyduje nauczyciel.

Jak wizja nauczyciela wpływa na podręcznik?

Reklama jest również skierowana do niego; to głównie jego potrzeby i prywatna wizja edukacji, którą realizuje wydawca. Praca nauczyciela jest ułatwiona, naprawdę np. WSiP podręczniki WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) pomagają w nauce. Aby podręcznik dobrze się sprzedawał, nie może stać się zbyt nowatorski. Nowe koncepcje podręczników mogą nie spodobać się recenzentom i prawdopodobnie nie są wybierane przez nauczycieli. Wymusza to ożywcze podejście do edukacji, wymagające zmiany swoich nawyków, dłuższej fatygi w opracowaniu lekcji (przynajmniej na to wskazuje) w porównaniu z wersją tradycyjną.

Jak dobre podręczniki wpływają na uczniów?

Najlepsze są podręczniki:

  • uczące samodzielności ucznia w nauce,
  • zachęcające go do własnych badań,
  • wymagające rozwiązania niejednoznacznych problemów,
  • odwołujące się do własnych obserwacji,
  • nieudzielające jednoznacznych odpowiedzi.

Jakie błędy popełniają wydawcy podręczników?

Dlatego wydawca zapewnia uczniowi i nauczycielowi pełen komfort przekazywania konkretnej gotowej wiedzy, nie uświadamiając uczniowi i nauczycielowi, że ta wiedza jest czyjąś wiedzą, skonstruowaną przez autora i podana w sposób sugerujący, że może to być jedyny słuszny sposób widzenia. Pytania i zadania często odnoszą się po prostu do treści danego podręcznika, nie zawracając uczniowi głowy omawianiem map w danym atlasie, rozważaniem ich, wyciągnięciem wniosków, rozwiązywaniem problemów, które zostały w zupełności niedwuznacznie rozwiązane w tekście i starczy znaleźć dowolny fragment w tekście, aby rozwiązać problem dobrze. Wydawca dba o to, aby zadania były dość proste i skierowane do przeciętnego ucznia. Taki podręcznik utwierdza niektórych nauczycieli i uczniów w przekonaniu, że nauka polega na przyswajaniu odpowiedniej różnorodności nazw i zwrotów.

Szkoła - obraz wayhomestudio - pl.freepik.com