Jaką rolę odgrywa podręcznik w edukacji?

Chociaż istniał jeden kluczowy program nauczania danego przedmiotu, a potem jeden podręcznik, przypomniano nauczycielom, że należy uczyć zgodnie z określonym programem, a nie według podręcznika, i że funkcja podręcznika zależy od tego, jak nauczyciel wykorzystuje go w pracy dydaktycznej i tego, w jaki sposób uczniowie go wykorzystują. Nawet tak dobre WSiP podręczniki mogą nie okazać się wystarczające w edukacji.

Jak nie powinno się wykorzystywać podręcznika?

Przestrzegano w publikacji przed kultem podręcznika. Czasami jednak pojawia się szczególne wrażenie, że niektórym nauczycielom udaje się myśleć, że cel ich pracy to zawrzeć informacje zawarte w podręczniku do głów uczniów, a mimo to uczniowie mają mieć dostęp do poznania świata poprzez lekcję. Podręcznik nie może zastąpić informacji o świecie. Podkreślono niezależność nauczyciela w interpretowaniu zapisów programowych (ustalaniu celów), zwracając uwagę, że publikacja po prostu przedstawia tylko jedną z wielu możliwych wersji opracowania z zapisami programowymi.

Jakie są najważniejsze funkcje podręcznika?

Funkcje podręcznika odnoszą się do konkretnego przesłania. Zwraca się uwagę na szczególne usystematyzowanie i logiczne uporządkowanie informacji w podręczniku, z uwzględnieniem poglądów na nauczanie. Funkcja informacyjna ukazuje funkcję badawczą publikacji. Współczesna dydaktyka stoi na stanowisku, że podręcznik nie może przedstawiać osiągnięć z zakresu nauki i wiedzy w gotowej formie, a jedynie po to, aby uczeń pasywnie przyswajał określony zakres wiedzy Postuluje się, że podręcznik, tak jak np. WSiP podręczniki, powinien być tak skonstruowany, aby:

  • inspirował ucznia do samowystarczalnych badań,
  • wymagał energii psychicznej i twórczej pracy,
  • wzbudzał zainteresowanie i fascynację danym tematem.

Jak powinna być ukazana podstawa programowa w podręczniku?

Podaje się dość szczegółowe wskazówki, co przekazać w treści podręcznika. Komunikaty zawarte w podręczniku są często podawane w taki sposób, aby skłonić ucznia do wiary, do dalszych poszukiwań w oparciu o różne źródła. Na przykład nie zawsze wyczerpujące są informacje związane z przedstawionym zjawiskiem. Dopuszcza się jednocześnie wiele odmiennych treści danego podręcznika, czy podręcznik encyklopedyczno-schematyczny, wybitny, wzorowy, strukturalny, odpowiadający myśli o aktywnej edukacji. Treść publikacji powinna służyć rozwojowi ucznia, a zatem powinna odpowiadać wskazaniom nastawienia i dydaktyki.

Szkoła autorstwa wayhomestudio - pl.freepik.com